:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: นายบุญมี จันทสาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม และคณะผู้บริหาร ได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านกลาง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเลยเอ่อล้นท่วมสะพานบ้านกลางและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร

4 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายบุญมี จันทสาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม และคณะผู้บริหาร ได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านกลาง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเลยเอ่อล้นท่วมสะพานบ้านกลางและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรบางส่วนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร