:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน

11 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล
 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร