:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

14 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดืม และทุนการศึกษา ฯลฯ จากท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน. ….ทั้งนี้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้
คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร