:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2566

18 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 18 มกราคม 2566  โดยมีสมาชิกสภา  นายก อบต.ปากตม  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ 
และพนักงานส่วนตำบล  เข้าร่วมประชุมสภาฯ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร