:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: งานการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ลงพื้นที่สำรวจการรับวัคซีนของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ปากตม ตามมาตรการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดสถานศึกษา

19 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร