:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: นางนิยม ดีบัว ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ต้อนรับ นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ชมรมแม่บ้าน สถ.) พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองประธานชมรมแม่บ้าน สถ. นำคณะกรรมการชมรมแม่บ้าน ส

16 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร