:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่องกำหนดค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2564

1 ก.ย. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร