:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: นายบุญมี จันทสาน นายก อบต.ปากตม มอบหมายให้นายวิชัย บัวซาว นายปุญญพัฒน์ ไชยชนะ รองนายก อบต.ปากตม นำพนักงานร่วมแห่ต้นกัณฑ์บุญประจำปีบ้านคกงิ้ว

19 ก.พ. 2565

รายละเอียด: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายบุญมี จันทสาน นายก อบต.ปากตม มอบหมายให้นายวิชัย บัวซาว นายปุญญพัฒน์ ไชยชนะ รองนายก อบต.ปากตม นำพนักงานร่วมแห่ต้นกัณฑ์บุญประจำปีบ้านคกงิ้ว ยอดต้นกัณฑ์ถวายเข้าวัด 5,085.- บาท

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร