ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน


ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

19/06/2019

496

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th