:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)