:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ชื่อ: การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ลงประกาศ: 16 ก.ย. 2564

รายละเอียด:


file

news_22_2022_9_24_438563.pdf